Kvalificerade konsulttjänster inom
byggnadskonstruktion

Vi erbjuder tjänster inom konstruktion, 3D-projektering och 3D-dimensionering.

Konstruktion

A2H tillhandahåller konstruktionstjänster inom allt från stora byggnader till mindre skärmtak. Oavsett om det gäller konstruktioner i stål, trä eller betong så eftersträvar vi att alltid välja de mest pris- och produktionsmässigt fördelaktiga lösningarna.

Vi utför statiska beräkningar enligt gällande normer och projekterar med de senaste programvarorna på marknaden. Genom vårt certifierade kvalitets- och miljöledningssystem så säkerställs att uppsatta krav på kvalitet och miljöaspekter finns med genom hela processen.

3D-projektering

Förutom traditionell 2D-projektering så projekterar vi med de senaste programvarorna för 3D-projektering från Tekla och Autodesk Revit. Därmed har vi de bästa förutsättningarna för samordning mellan oss och andra projektörer, samt goda förutsättningar för projektering av stål- och betongelement. Vi genomgår löpande fortbildning för att säkerställa att vi alltid har den bästa kunskapen om nya funktioner och uppdateringar.

3D-Dimensionering

Genom att utföra statisk analys i 3D med Strusoft Fem-Design 3D-structure för vi en helhetsbild över aktuella krafter och kan projektera mer komplexa byggnader.