Rusta Centrallager

Industri/lager/kontor

A2H har uppdraget att dimensionera och upprätta konstruktionshandlingar för de platsgjutna grundkonstruktionerna. Projektet innebär att Rusta utökar sina ytor med 30000 m2 i Norrköping.

  • Entreprenör Byggkoordinator
  • Beställare Rusta Fastigheter
  • Färdigt för överlämning November 2018