IMG_45213

Oxelbergen Hus H

Befintliga lokaler renoveras och byggs om. A2H har tagit fram och dimensionerat stålavväxlingar för att möjliggöra en större håltagning genom ett befintligt betongbjälklag samt tagit fram en ny stålram för att kylmedelkylarna till det nya ventilationssystemet ska kunna inrymmas ovanpå den befintliga takkonstruktionen.

  • Byggherre Kungsleden
  • Entreprenör Himmelsta
  • Kontaktperson Lukas Skoglund

A2H har tagit fram en ny stålram för att kylmedelkylarna till det nya ventilationssystemet ska kunna inrymmas ovanpå den befintliga takkonstruktionen.