Mosstorpsskolan, Skärblacka

Offentliga byggnader

Om- och tillbyggnad av skola. Tillbyggnaderna utförs med stål- och betongstommar och inrymmer trapphus, HWC, fläktrum och tillagningskök. Ombyggnationerna omfattar i huvudsak tilläggsisolering och åtgärder för nya installationer samt hissar.

  • Arkitekt Arkitektgruppen GKAK AB
  • Kontaktperson Mats Hjelte
  • Yta ca 7800 m2
  • Beställare Norrköpings Kommun
Cirka 7800 m2 fördelade på sex byggnader i sex entreprenadetapper, inklusive sim- och sporthall.