Lantmännen Reppe AB

2018-01-03T13:53:03+00:00

Lantmännen Reppe AB

Industri/lager/kontor

Nybyggnad av stärkelsemodifieringsanläggning. Grundläggning med pålad betongplatta. Stålstomme med fribärande takplåt.

  • Byggherre Lantmännen Reppe AB
  • Entreprenör Backgårdens Bygg AB
  • Kontaktperson Per-Anders Klockars