Lantmännen Reppe AB, Silostativ

Industri/lager/kontor

Nybyggnad stativ till lagersilo. Pålad grundläggning med uppstickande plintar. Stålstomme som anpassats efter befintlig silo.

  • Byggherre Lantmännen Reppe AB
  • Kontaktperson Per-Anders Klockars