Kv. Tennishallen, Nyköping

Bostäder/hotell

Nybyggnad av seniorbostäder med 34 lägenheter. Stomme av plattbärlag på lägenhetsavskiljande betongväggar och stålpelare i fasad.

  • Byggherre Nyköpingshem AB
  • Entreprenör NCC Construction AB
  • Arkitekt Sonark Arkitektkontor AB
  • Kontaktperson Annika Andersson
  • Yta 2 200 m²