Kv. Sländan

Bostäder/hotell

A2H utför projektering av grundläggning och stomkomplettering av bostadskvarteret Sländan 5. Ett stort kvarter i centrala Södertälje, som skall innehålla totalt 441 st lägenheter. Tomten bebyggs i tre etapper, där etapp 1 påbörjas under 2016.

  • Byggherre Magnolia Bostad
  • Entreprenör ED Bygg Sverige AB
  • Arkitekt Lindberg Stenberg Arkitekter
  • Kontaktperson Olof Pelo