Kv. Renströmmen

Grundförstärkningar

Grundförstärkning av gamla Standard Hotell. Injektering av befintliga kallmurar i källarplan. Betongfyllda stålrörspålar med lastfördelande stålbalkar. Totalt ca 42 pålar.

  • Entreprenör Förstärkningsgruppen Väst AB i Göteborg
  • Kontaktperson Per-Anders Klockars