Kv. Klockan 1, Norrköping

Bostäder/hotell

Grundläggning med ca 126 st. stålrörspålar (typ RD/RR 140) och en fribärande betong platta. 99 st nya studentlägenheter i 8 våningar i centrala Norrköping.

  • Byggherre Hyresbostäder i Norrköping AB
  • Entreprenör SEFAB Bygg AB
  • Arkitekt Arkitektgruppen GKAK AB
  • Kontaktperson Per-Anders Klockars
  • Yta Total bostadsyta ca 4000 m²
  • Antal lägenheter 99 st