Kv. Hörnet 1, Kristinaskolan

Offentliga byggnader

Ombyggnad av befintlig byggnad i 3 våningar från 1882 till gymnasieskola. Befintligt träbjälklag i byggnaden har behållits medan de invändigt bärande tegelväggarna har rivits och ersatts av ett nytt pelar- och balksystem i stål. Rivningen av väggar har gjorts för att öppna upp entréhallen och skapa en öppnare planlösning.

  • Byggherre Norrköpings Kommun
  • Entreprenör ED Bygger Drömmar AB
  • Arkitekt Fredrikssons Arkitektkontor AB
  • Kontaktperson Kenneth Sühl
  • Yta ca 2800 m2