Hultdalsskolan, Åby

Offentliga byggnader

Om- och tillbyggnad av skola från 60-taletets mitt. Projektet är utförs etappvis under 2013-2015 och innefattar, stomåtgärder, förstärkningar, rivning och återuppbyggnader av stommar, utbyte av bärande ytterväggar, nya skärmtak, nybyggnation av länkbyggnad som kopplat samman två befintliga huskroppar, ny utbyggnad i två plan med fläktrum, etc.

  • Arkitekt Arkitektgruppen GKAK AB
  • Kontaktperson Kenneth Sühl
  • Yta ca 6700 m2
  • Beställare Norrköpings Kommun
Cirka 6700 m2 befintlig byggnad fördelat på två huskroppar i två plan som byggs ihop med en ny länkbyggnad cirka 270 m2. Del av befintlig byggnad rivs och ersätts med en ny byggnad cirka 1080 m2 i två plan.