IMG_0299

Ebersteinska skolan

Offentliga byggnader

Ebersteinska skolans gamla aula håller på att omvandlas till matsal och storkök byggs i tillbyggnad.

  • Byggherre Norrevo
  • Entreprenör IBAB
  • Kontaktperson Daniel Näkne