Curlinghall

Offentliga byggnader

Nybyggnad av curlinghall med kontor och serviceutrymmen på Himmelstalundsområdet i Norrköping. Grundläggning med Utbredda sulor samt platta på mark med 950 m² ispist. Stålstomme med bågformade fackverksbalkar i tak och fribärande takplåt. Mellanbjälklag av HD/F-plattor i kontorsdelen.

  • Byggherre Norrköpings Curlingklubb
  • Entreprenör NCC Construction Sverige AB
  • Arkitekt Flensborns Arkitektkontor
  • Kontaktperson Per-Anders Klockars
  • Yta 1 500 m²