Campus Vaxholm

Offentliga byggnader

Ny- och ombyggnad av skolidrottshall. På en plats där det sedan tidigare finns en ishall, en inomhushall en konstgräsplan för fotboll byggs det nu till ytterligare en fullstor skolidrottshall med omklädningsrum och andra faciliteter.

  • Byggherre Vaxholms Stad
  • Arkitekt Greitz Arkitektkontor AB, Vaxholm
  • Kontaktperson A2H, Kenneth Sühl
  • Totalentrepenör Fastec Sverige AB
De tre byggnaderna sammanlänkas med en invändig förbindelsegång. En kombination av platsbyggd och prefabricerad bärande stomme där A2H ansvarar för det platsbyggda. Grundkonstruktioner, betongväggar, pelare mm. Grundläggning på packad sprängsten. Omfattande sprängningsarbeten har krävts i området.