Bussverkstan

Industri/lager/kontor

SEFAB bygger, på uppdrag av Norrevo och Norrköpings spårvägar en ny anläggning för underhåll och reparation samt uppställningsplatser åt Östgötatrafikens bussar i Norrköping.

  • Byggherre Norrevo
  • Entreprenör SEFAB
A2H har för Norrevos räkning tagit fram förfrågningsunderlag på en pålad grundkonstruktion samt en stomme bestående av en kombination av prefabricerade betongväggar och håldäck samt stålfackverk och stålpelare. I byggskedet levererar A2H bygghandlingar av grunden som är projekterad som en utförandeentreprenad och innehåller bland annat intressanta grundläggningslösningar för prefabricerade arbets- och lyftgropar, avspolningsrännor samt körstråk för bussar.