Åsbackaskolan

Offentliga byggnader

Utbyggnad av grundskola för döva med flerhandikapp. 8 lektionssalar med tillhörande utrustning samt personal och administrationsbyggnad i 2-3 plan. Stålstomme och plattbärlag med prefabricerade balkar integrerade i bjälklaget. Höga ljudkrav ställs på byggnaden p.g.a. verksamhetens art.

  • Byggherre NCC AB
  • Entreprenör Specialfastigheter
  • Arkitekt Arkitektgruppen GKAK AB
  • Kontaktperson Mats Hjelte
  • Yta 1 700 m²