Åsbacka Elevhem

Bostäder/hotell

Nybyggnad av elevhem för multihandikappade. Tre stycken huskroppar med trästomme. Höga ljudkrav ställs p.g.a. verksamhetens art.

  • Byggherre NCC AB
  • Arkitekt Arkitektgruppen GKAK AB
  • Kontaktperson Mats Hjelte
  • Yta 900 m²