Våra projekt

Våra uppdrag omfattar alla typer av projekteringsuppdrag inom industri, kontor, husbyggnad och offentliga byggnader. Vi arbetar i samtliga skeden i en projektering, allt från skisser och kalkylunderlag till färdiga bygghandlingar. Våra uppdragsgivare finns över hela Sverige.