A2Hs Miljöpolicy

Vårt miljöarbete ska vara en naturlig del av den dagliga verksamheten och finnas med i dialogen med våra anställda, konsulter, kunder och samarbetspartners.

Vi ska begränsa vår miljöpåverkan genom att samarbeta med beställare och med hänsyn till ekonomiska och tekniska resurser välja material och produkter som är goda ur miljösynpunkt. Vår miljöpåverkan av transporter under uppdragen och pappersförbrukning ska minskas genom att vi hela tiden förbättrar vårt miljöarbete och alltid följer gällande lagkrav inom miljöområdet.

Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015

Läs mer

Om A2H

Ta del av vår

Kvalitetspolicy