Nu söker vi en Senior Konstruktör till A2H Byggteknik!

Vi på A2H är ett tight gäng som har många års erfarenhet av att leverera konstruktionslösningar efter varje projekts speciella förutsättningar. Vi arbetar i alla skeden i projekteringsprocessen, från skiss och kalkylunderlag till färdiga bygghandlingar.

Nu söker vi en Senior Konstruktör där du blir mentor och stödjer våra konstruktörer i deras dagliga arbete och utveckling. I vissa av projekten kan du ha rollen som uppdragsansvarig konstruktör, men ditt övergripande uppdrag är att stödja och coacha konstruktörerna i deras kompetensutveckling och säkerställa kvalitén i projekten.

Denna tjänst söker vi tillsammans med EISS Rekrytering & Search.
Läs mer om tjänsten här