A2H fyller 30 år!

2018-11-13T14:19:45+00:00

A2H Byggteknik fyller 30 år och för att fira lite extra så begav vi oss till Köpenhamn på studieresa.
Här på taket av bygget av den nya delen av Hvidovre Hospital strax utanför centrala Köpenhamn.

 

 

 

 

Hvidovre Hospital byggs med prefabricerade betongelement som håldäck och sandwich-vägg. Men bjälklag under
behandlingsrum utförs av platsgjuten betong. Här med pågående armeringsarbete med den gamla delen av sjukhuset i bakgrunden.

 

SWT som levererar samverkansbalkar till sjukhuset tog emot oss på sitt konstruktionskontor och gav oss en presentation av sin projektering.