Nyanställning på A2H

2018-06-19T14:22:46+00:00

Efter semestern så kommer Marcus Svensson att ansluta sig till oss på A2H.
Marcus är utbildad högskoleingenjör på Campus Norrköping och han börjar sin
anställning den 13 augusti.

Vi hälsar Marcus varmt välkommen till vårt glada gäng!